Impressum

Potpuni naziv društva: Fenix & CO d.o.o. društvo za proizvodnju i trgovinu
Kratki naziv društva: Fenix & CO doo
 
Adresa sjedišta društva: Kasima Prohića 23, 88400 – Konjic, Bosna i Hercegovina
 
Matični broj subjekta (MBS)1-11083
Sjedište registracionog organa: Kantonalni sud Mostar, 88000 – Mostar, Bosna i Hercegovina 
 
Identfikacioni porezni broj (ID)4227254910006
PDV Identifikacionci broj (PDV ID)227254910006